سومین کنفرانس ملی تحقیقات و بازاریابی به عنوان یکی از با اهمیت ترین رخدادهای بازاریابی و فروش در کشور، با حضور و مشارکت اساتید، مدیران و کارشناسان حوزه بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی دانشگاه ها، شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی و با حمایت پژوهشگران بین المللی آگاه در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۹۶ در مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران برگزار گردید.