درخواست پروژه

 

 

 

سارا اشراقی، کارشناس مارکتینگ

s.eshraghi@irc-group.org

درخواست پروژه تحقیقات بازار

 

 

در صورتی که نیاز به پروژه تحقیقات بازار دارید، فرم زیر را دانلود و تکمیل کنید و سپس به هر دو ایمیل ما ارسال کنید.

 

اگر نیاز به پروپوزال کامل دارید، ظرف ۱ هفته و اگر متد، زمان بندی و هزینه کافی است بین ۲ تا ۳ روز کاری برای شما ارسال می گردد

 

RFP پروژه تحقیقات بازار

 

 

 

عباس عنایتی، مدیر تحقیقات

a.enayati@irc-group.org

درخواست پروژه بازاریابی میدانی

 

 

در صورتی که نیاز به پروژه بازار یابی میدانی دارید، فرم زیر را دانلود و تکمیل کنید و سپس برای ما ارسال کنید.

 

اگر نیاز به پروپوزال کامل دارید، ظرف ۱ هفته و اگر متد، زمان بندی و هزینه کافی است بین ۲ تا ۳ روز کاری برای شما ارسال می گردد

 

RFP پروژه بازاریابی میدانی

 

 

 

سیاوش صفری، مدیر بازاریابی میدانی

s.safari@irc-group.org