درخواست پروژه

در صورتی که نیاز به پروژه تحقیقات بازار یا بازاریابی میدانی دارید، فرم مورد نظر را دانلود و تکمیل کنید و سپس به ایمیل های ما ارسال کنید.

اگر نیاز به پروپوزال کامل دارید، ظرف ۱ هفته و اگر متد، زمان بندی و هزینه کافی است بین ۲ تا ۳ روز کاری برای شما ارسال می گردد.

سیاوش صفری، مدیر بازاریابی میدانی

s.safari@irc-group.org

عباس عنایتی، مدیر تحقیقات

a.enayati@irc-group.org

فرم درخواست پروژه بازاریابی میدانی

فرم درخواست پروژه تحقیقات بازار