همکاران

بزرگترین تنها یک واژه نیست

۲۵۰ پرسنل تمام وقت

۴۵۰ پرسشگر در سطح کشور

کارشناسان متخصص ، مجری پروژه های بزرگ بین المللی در ایران

محسن نصیری

مدیر عامل

نماینده رسمی انجمن تحقیقات بازاریابی اروپا در ایران
دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن تحقیقات بازاریابی ایران
عضو انجمن بازاریابی آمریکا
عضو انجمن تحقیقات کیفی آمریکا

فهیمه امیر علایی

معاونت اداری مالی

عباس عنایتی

مدیر تحقیقات

سجاد عباس نیا

مدیر مالی

فرزانه نصیری

مدیر منابع انسانی

شهروز عباسی

مدیر حسابداری

سیاوش صفری

مدیر بازاریابی میدانی

ویدا فرخی

سرپرست فیلد

حسن نصیری

کارشناس مارکتینگ

روناک امیر علایی

کارشناس مارکتینگ

مهران سعیدی

مدیر پروژه ارشد

سعید علیرضالو

مدیر پروژه ارشد

زهرا موسوی

مدیر پروژه ریتیل آدیت

لیلا امیر علایی

مدیر پروژه

رقیه میرزایی

مدیر پروژه

شیوا حبیبی

مسئول قراردادها

مژگان جوادی

حسابدار ارشد

ندا حاجی

سرپرست ورود اطلاعات

سپیده اظهری

سرپرست ترجمه

مونا اذعانی

سرپرست بازبینی

صابر صادقی صفت

سرپرست برنامه نویسی

حسین نعمت الهی

سرپرست دفاتر

مریم محمدنژاد

سرپرست واحد ریکروت

فائزه حاتمی

کارشناس واحد تحلیل

مـهرداد پـور قاسـم

کارشناس برنامه نویسی

مهدی عبدالهی

سرپرست دفتر مشهد

محمد جواد رحیمی

سرپرست دفتر شیراز

سهیلا خانی

سرپرست دفتر تبریز

سمانه نوابی

سرپرست دفتر اصفهان

آذر کاظمی

سرپرست دفتر اهواز

معصومه رمضانپور

سرپرست دفتر رشت

صابر البرزی

مدیرپروژه بازاریابی میدانی

علیرضا گودرزی

مسئول خرید و پشتیبانی

بهروز میرزایی

سوپروایزر

امیر ضیائیان

سوپروایزر

یونس مرزبانی

سوپروایزر

دانیال ناظری

سوپروایزر

مهراس خداد

سوپروایزر

شاهده سیفی

سوپروایزر

فروغ فارسی

کارشناس بازبینی

مونا احمدی

کارشناس منابع انسانی

سولماز اسکندرپور

کارشناس منابع انسانی

عبدالحسین حمیدی فر

ترابری

سعید باقری

کارشناس برنامه نویسی

حسن قاسمی

کارشناس برنامه نویسی

ناهید رحیمی

مسئول دفتر

سپیده شیخی

کارشناس برنامه نویسی