همکاران

بزرگترین تنها یک واژه نیست

۲۵۰ پرسنل تمام وقت

۴۵۰ پرسشگر در سطح کشور

کارشناسان متخصص ، مجری پروژه های بزرگ بین المللی در ایران

محسن نصیری

مدیر عامل

نماینده رسمی انجمن تحقیقات بازاریابی اروپا در ایران
دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن تحقیقات بازاریابی ایران
عضو انجمن بازاریابی آمریکا
عضو انجمن تحقیقات کیفی آمریکا

فهیمه امیر علایی

معاونت اداری مالی

عباس عنایتی

مدیر تحقیقات

سجاد عباس نیا

مدیر مالی

فرزانه نصیری

مدیر منابع انسانی

شهروز عباسی

مدیر حسابداری

سیاوش صفری

مدیر بازاریابی میدانی

شیوا حبیبی

مدیر امور قراردادها

ویدا فرخی

مدیر پروژه

حسن نصیری

کارشناس مارکتینگ

مهران سعیدی

مدیر پروژه ارشد

سعید علیرضالو

مدیر پروژه ارشد

لیلا امیر علایی

مدیر پروژه

رقیه میرزایی

مدیر پروژه

مژگان جوادی

حسابدار ارشد

ندا حاجی

سرپرست ورود اطلاعات

سپیده اظهری

سرپرست ترجمه

مونا اذعانی

سرپرست بازبینی

صابر صادقی صفت

سرپرست برنامه نویسی

حسین نعمت الهی

سرپرست دفاتر

مریم محمدنژاد

سرپرست واحد ریکروت

مـهرداد پـور قاسـم

کارشناس برنامه نویسی

مهدی عبدالهی

سرپرست دفتر مشهد

محمد جواد رحیمی

سرپرست دفتر شیراز

سهیلا خانی

سرپرست دفتر تبریز

سمانه نوابی

سرپرست دفتر اصفهان

آذر کاظمی

سرپرست دفتر اهواز

معصومه رمضانپور

سرپرست دفتر رشت

صابر البرزی

مدیرپروژه بازاریابی میدانی

علیرضا گودرزی

مسئول خرید و پشتیبانی

بهروز میرزایی

سوپروایزر

امیر ضیائیان

سوپروایزر

یونس مرزبانی

سوپروایزر

دانیال ناظری

سوپروایزر

شاهده سیفی

سوپروایزر

سپیده شیخی

سوپروایزر

ناهید مولایی

سوپروایزر

صدف آجودانی

سوپروایزر

فروغ فارسی

کارشناس بازبینی

مونا احمدی

کارشناس منابع انسانی

سولماز اسکندرپور

کارشناس منابع انسانی

لیلا اصغری

کارشناس منابع انسانی

عبدالحسین حمیدی فر

ترابری

سعید باقری

کارشناس برنامه نویسی

ناهید رحیمی

مسئول دفتر

فرزانه تشویقی

سوپروایزر شیراز

لیلا شفیعی

سوپروایزر اصفهان

فرزانه قاسمی

کارشناس تحلیل