همکاران

بزرگترین تنها یک واژه نیست

۲۵۰ پرسنل تمام وقت

۴۵۰ پرسشگر در سطح کشور

کارشناسان متخصص ، مجری پروژه های بزرگ بین المللی در ایران

محسن نصیری

مدیر عامل

نماینده رسمی انجمن تحقیقات بازاریابی اروپا در ایران
دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن تحقیقات بازاریابی ایران
عضو انجمن بازاریابی آمریکا
عضو انجمن تحقیقات کیفی آمریکا

فهیمه امیر علایی

معاونت اداری مالی

عباس عنایتی

مدیر تحقیقات

سجاد عباس نیا

مدیر مالی

هومن صفوی

مدیر منابع انسانی

مونا احمدی

منابع انسانی

شهروز عباسی

مدیر حسابداری

شیوا حبیبی

مدیر امور قراردادها

مژگان جوادی

حسابدار ارشد

حسن نصیری

کارشناس مارکتینگ

حسین نعمت الهی

سرپرست دفاتر

مریم محمدنژاد

مدیر پروژه ارشد

مهران سعیدی

مدیر پروژه ارشد

سعید علیرضالو

مدیر پروژه ارشد

ندا حاجی

سرپرست واحد تلفنی

مونا اذعانی

سرپرست بازبینی

صابر صادقی صفت

سرپرست برنامه نویسی

مـهرداد پـور قاسـم

کارشناس برنامه نویسی

علیرضا گودرزی

مسئول خرید و پشتیبانی

بهروز میرزایی

مدیر پروژه

امیر ضیائیان

مدیر پروژه

حسین حمیدی فر

ترابری

مهدی عبدالهی

سرپرست دفتر مشهد

محمد جواد رحیمی

سرپرست دفتر شیراز

سهیلا خانی

سرپرست دفتر تبریز

سمانه نوابی

سرپرست دفتر اصفهان

آذر کاظمی

سرپرست دفتر اهواز

معصومه رمضانپور

سرپرست دفتر رشت

لیلا شفیعی

سوپروایزر اصفهان

فرزانه تشویقی

سوپروایزر شیراز

دانیال ناظری

سرپرست تحلیل بازار

فرزانه قاسمی

کارشناس تحلیل بازار

پارسا بهارلو

ُسوپروایزر

سعید باقری

کارشناس برنامه نویسی

فروغ فارسی

کارشناس بازبینی

لیلا اصغری

کارشناس منابع انسانی

ناهید رحیمی

مسئول دفتر

سام اصفهان پور

کارشناس تحقیقات بازار