همکاران

بزرگترین تنها یک واژه نیست

۲۵۰ پرسنل تمام وقت

۴۵۰ پرسشگر در سطح کشور

کارشناسان متخصص ، مجری پروژه های بزرگ بین المللی در ایران

محسن نصیری

مدیر عامل

نماینده رسمی انجمن تحقیقات بازاریابی اروپا در ایران
دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن تحقیقات بازاریابی ایران
عضو انجمن بازاریابی آمریکا
عضو انجمن تحقیقات کیفی آمریکا

فهیمه امیر علایی

معاونت اداری مالی

عباس عنایتی

مدیر تحقیقات

سجاد عباس نیا

مدیر مالی

شیوا حبیبی

مدیر امور قراردادها

شهروز عباسی

مدیر حسابداری

مژگان جوادی

حسابدار ارشد

مونا احمدی

سرپرست منابع انسانی

لیلا اصغری

سوپروایزر جذب و استخدم

حسین نعمت الهی

مدیر پروژه ارشد

مهران سعیدی

مدیر پروژه ارشد

سعید علیرضالو

مدیر پروژه ارشد

ندا حاجی

سرپرست واحد تلفنی

مونا اذعانی

سرپرست بازبینی

صابر صادقی صفت

سرپرست برنامه نویسی

حسن نصیری

کارشناس مارکتینگ

علیرضا گودرزی

مسئول خرید و پشتیبانی

بهروز میرزایی

مدیر پروژه

امیر ضیائیان

مدیر پروژه

دانیال ناظری

سرپرست تحلیل بازار

حسین حمیدی فر

ترابری