تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی عبارت است از ، گردآوری ، پردازش ، تجزیه و تحلیل نظام مند اطلاعات و داده ها در مورد کلیه پارامترهای بازار کالاها و خدمات ، بنوعی که مصرف کنندگان و مشتریان را از طریق اطلاعات ، به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات مرتبط می سازد.

 

عناوین پروژه های تحقیقات بازاریابی

 • تحقیق در مورد حجم ، سهم و بخشبندی بازار
 • بررسی عادات مصرف(U & A)
 • تحقیق در مورد ایده کالا
 • تحقیق از خرده فروشی ها و ممیزی آنها
 • تحقیق در مورد قیمت کالا
 • تحقیق در مورد کیفیت - بسته بندی- طعم- رنگ و ...  محصول
 • تحقیقات B2B & B2C
 • ارزیابی تصویر ذهنی نسبت به برند
 • تحقیق در مورد رضایت مشتریان
 • تست محصول در منزل
 • ارزیابی تبلیغات قبل از ورود به رسانه
 • ارزیابی ثمر بخشی تبلیغات
 • مطالعات امکان سنجی تولید محصول از دید مصرف کننده

روشهای انجام پروژه های تحقیقات بازاریابی

تحقیقات کمی (Quantitative Research)

 • پرسشگری فردی رودررو (Face to Face)
 • مصاحبه تلفنی ساده- مصاحبه تلفنی پیشرفته (CATI, TI)
 • مصاحبه­ های آنلاین (Web Survey/Mail Survey)
 • مصاحبه ­های گروهی (Gang Survey)
 • مصاحبه در محل مرکزی تست (C.L.T)
 • پرسشگری پستی (Mail Survey)
 • پیمایش های پانلی (Panel Survey)
 • جمع آوری اطلاعات بر اساس یادداشت های روزانه (Diary)
 • بازرسی خرده فروشی (Retail Audit)
 • موارد دیگر : ( Retail Census, CAPI, ....)

تحقیقات کیفی: (Qualitative Research)

 • گروه های کانونی (Focus Group)
 • گروه های کوچک (Mini Group)
 • مصاحبه های عمیق (IDI)
 • مشاهدات ساختار یافته (Structured Interview)
 • جلسات طوفان ذهنی (Brain Storming)
 • خرید مخفیانه (Mystery Shopping)
 • مصاحبه کیفی در منزل پاسخگو (Home Visit)
 • خرید همراهی شده (Shop Along)
 • مطالعه عمیق (Immersions)

تحقیقات کتابخانه ای: (Desk  Research)