بازاریابی میدانی عبارت است است از برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای بازاریابی و فروش به صورت رو در رو و مستقیم در مکانهایی که مخاطب حضور فیزیکی  دارد. در این روش  با بکار گیری نیروی انسانی آموزش دیده ابتدا مشتری را با محصول و خصوصیات و مزایای آن اشنا نموده و متعاقباً بر تصمیم گیری خرید مشتری تاثیر گذاشته و   تجربه ای خوب و بیاد ماندنی از برند به وی منتقل می نماید.

 

 

عناوین پروژه های  بازاریابی میدانی

 • معرفی محصول جدید
 • چیدمان صحیح محصول
 • گسترش پخش ضربتی
 • فرهنگ سازی مصرف  آموزش مصرف کننده
 • جمع اوری اطلاعات میدانی
 • اطلاع رسانی برنامه های ترویجی
 • آموزش پرسنل فروشگاه
 • شناسایی نقاط ضعف و قوت در مکانهای عرضه (خرید مخفیانه)
 • فروش مستقیم
 • تقویت ذهنیت برند
 • نصب آیتمهای تبلیغاتی در فروشگاه
 • برگزاری نمایشگاهها و رویدادها
 • جمع اوری محصولات از بازار ( ایراد تولید/انقضائ / مشکل کیفی)

 

روشهای انجام پروژه های بازاریابی میدانی

 • معرفی و تست محصول (Sampling & Demonstration)
 • بازارپردازی (Merchandising)
 • فروش (Sales Animation)
 • برگزاری نمایشها ، رویدادهای بازاریابی (Road Shows, Marketing Events)
 • نصب آیتمهای تبلیغاتی در فروشگاه (P.O.S Installation)