دعوت به همکاری

اگر حس می کنید ما می تونیم با هم تو یک تیم کار کنیم یک رزومه خوب بر اساس توانایی هاتون درست کنید و برای ما به آدرس زیر ارسال کنید.

CV@irc-group.org

همچنین می توانید اطلاعات خود را در کمتر از یک دقیقه در سامانه زیر ثبت کنید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند.

https://irc.epoll.pro/368600