درباره ما

افتخارات و گواهی ها

اولین نماینده و عضو رسمی انجمن تحقیقات بازاریابی اروپا در ایران

از مؤسسین و اعضای هیئت مدیره انجمن تحقیقات بازاریابی ایران IMRA

عضو اتحادیه مشاوران تحقیقات کیفی آمریکا QRCA

دارای گواهینامه صلاحیت در اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و خانوار از مرکز آمار ایران

تاریخچه

سال ۱۳۷۹: شروع فعالیت تحقیقات بازاریابی در ایران
سال ۱۳۸۴: تاسیس موسسه پژوهشگران بین المللی آگاه
سال ۱۳۸۴: شروع فعالیت های سمپلینگ و ترویج فروش در ایران
سال ۱۳۸۵: راه اندازی دفاتر مشهد، شیراز و کرج
سال ۱۳۸۶: راه اندازی دفاتر اصفهان و تبریز
سال ۱۳۸۷: شروع خدمات نوین بازاریابی میدانی (مرچندایزینگ، پروموت، ...)
سال ۱۳۸۸: پیوستن به یکی از بزرگترین شرکت های تحقیقات بازار دنیا با نزدیک به ۱۰۰ شعبه در جهان
سال ۱۳۸۹: راه اندازی دفاتر اهواز و رشت
سال ۱۳۹۱: آغاز پروژه های بزرگ ( سرشماری فروشگاهی در شهرهای مختلف )
سال ۱۳۹۲: آغاز پروژه ریتیل آدیت (Retail Audit) و گسترش موسسه
سال ۱۳۹۳: راه اندازی اولین و بزرگترین ساختمان تخصصی تحقیقات بازاریابی در ایران
سال ۱۳۹۴: راه اندازی وبسایت جدید موسسه

ماموریت سازمانی

کمک به مشتریان داخلی و خارجی در درک نیازهای مصرف کننده و همچنین محرکه های بازار هدف و متعاقبا مشارکت در    برنامه ریزی و یا اجرای پروژه های بازاریابی آنان مطابق با فرهنگ و عادات مصرف و همچنین  مناسبات تجاری در کشور هدف.

چشم انداز

دستیابی به اعتبار منطقه ای و جهانی با تبدیل شدن به انتخاب نخست برای شرکتهای ایرانی و خارجی که بمنظور حضوری موفق در بازار ایران و همچنین بازارهای خارجی  نیاز به خدمات تخصصی تحقیقات و بازاریابی دارند.

ارزش های ما

برای همکارانمان : با علم به اینکه آنان ستونهای اصلی این مجموعه بوده، همواره شایستگی های علمی/ تخصصی و فردی آنان را مد نظر قرار داده و سعی می کنیم انگیزش و یکپارچگی لازم برای فعالیت پویای آنان بعنوان یک تیم حرفه ای را فراهم کنیم.
برای شرکتمان  : با اعتقاد به رشد و تعالی شرکت ، ضمن پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای و وفاداری به چشم انداز، مأموریت سازمانی و ارزشهایمان، برای پیشتازی در حرفه خود تلاش و سختکوشی را سرلوحه کار خود قرار می دهیم.
برای جامعه مان : با حس افتخار عضویت در جامعه و به عنوان یک شهروند حقوقی، همواره به ارزشها و الگوهای جامعه مان احترام گذارده و با حمایت و پی ریزی فعالیتهای مثبت و اشتغالزا در سطح عموم، در جستجوی کسب اعتبار و احترام بعنوان یک عضو مؤثر در جامعه هستیم