آگاهـ را با تکیه بر علم و تجربه بنا نهاده و در کنار شما کار کردیم ، آموختیم و به عنوان یک شرکت ارائه دهنده ی خدمات بازاریابی جایگاهی شایسته در سطح داخلی / منطقه ای و در برخی ابعاد در سطح جهانی کسب کرده ایم.

انتقال دانش فنی بین المللی ، یافتن نیروهای متخصص داخلی و آموزش آنان با کمک کارشناسان خارجی ، شناسایی نیازهای بازار و انجام سرمایه گذاریهای بلند مدت جهت ایجاد زیر ساخت های مناسب و هر آنچه حرفه ای بودن را می طلبید به کار گرفتیم تا بزرگترین سرمایه خود ،" اعتماد مشتریانمان " را کسب نماییم.

در طی سالیـانی که در این صنعت مشغـول به فعـالیت هستیـم همواره جایگاه خالی شرکتی که به صورت جامع ، کلیه فعالیتهای میدانی تحقیقات بازاریابی را پوشش دهد حس می کردیم.

اکنـون با رقابتی شدن بیشتر بازار ، حضور شرکتهـای بین المللی و برندهـای معتبر جهـانی ، اعتقـاد و اعتماد روز افزون مدیـران داخلی به فعـالیتهـای تحقیقات بـازاریـابی ؛ گروه آگاهـ  با پاسخ مثبت به نیاز فوق ، آن را جامه عمل پوشانیده و خدمات تخصصی فراگیر تحقیقات بازاریابی را بارائه می نماید.

با امیـد بـه اینکه مطـالب و اطلاعـات درج شـده در این سایت پـاسخگـوی سئوالات و نیازهای آن مجموعه بوده و شما را در تصمیم گیری صحیح مبنی بر "انتخاب بهترین" یاری رساند.

بی صبرانه انتظار می کشیم تا بتوانیم خدمات نوین تحقیقات بازاریابی ، با استانداردهای جهانی که نیاز حیاتی شرکتهای آینده نگر است را به شما ارائه دهیم .