روز ۵ شنبه ۲۲ شهریورماه جلسه آموزش “مدیریت تجربه مشتریان” توسط جناب آقای قاضی زاده مشاور مارکتینگ و برندینگ شرکتهای مختلف از قبیل شاتل، تیپاکس، گلرنگ،… در سالن کنفرانس موسسه آگاه برگزار گردید.